|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

Forsikring er en forretning eller erhverv, hvor kan køber sikkerhed eller beskyttelse inden for alle tænkelige risiko-områder.

Man kan forsikre sit liv, helbred, ejendom, indbo, bil og alt, hvar man i øvrigt har kært. Der er næsten ingen grænser for de objekter, der kan forsikres for en pris eller forsikringspræmie.

Den danske stat er selvforsikrende, dvs. enhver skade som rammer den offentlige sektor betales af de offentlige kasser. Den danske stat har også i sin velfærdsmodel tegnet forsikring for borgerne i en udstrakt grad. F.eks. er hjælp til helbred næsten gratis, hvor man i andre lande tegner dyre helbredsforsikringer. Et andet område er lovpligtige forsikringer, især ansvarsforsikringer.

Man kan tegne tillægsforsikringer - som går udover det, staten finder rimeligt at dække f.eks. inden for sundhedssektoren.

Forsikringsselskaber føre nøje statistik over hændelser, der vedrører deres forretning . En aktuar er så i stand til at beregne risikoen for en hændelse, hvorefter der kan beregnes en præmie. Somme tider kan det dog gå galt for et forsikringsselskab, hvis en vejr eller vind er til det. I så fald kan et forsikringsselskab tegne forsikring hos andre selskaber i form af genforsikring.


»
Få online selvbetjeningsrabat og spar op til 500 kr. pr. forsikring. Klik her

Friskade
Skade, f.eks. brand-, tyveri- og glasskade, der ikke medfører præmieregulering/ bonustab..... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Rejseforsikringer Livsforsikring Ulykkesforsikring Ved tyveri Arbejdsskade forsikring Forsikringstager Forsikringspræmie Alarmanlæg Ankenævnet for Forsikring Forsikringssum Familieulykkes forsikring Rejseforsikring Alarmer giver rabat på forsikringen Dækning Tilbud på forsikring Børneulykkes forsikring Hvad er en forsikring1111 Gode råd om forsikring Forsikringsselskab Forsikringspolice Friskade Ansvarsforsikring Force majeure Undgå tyveri Bilforsikring Gode råd om bilforsikring Selvrisiko Forsikring Forsikringstilbud Dobbeltforsikring Forsikringsbevis Gode råd om ulykkesforsikring Elitebilist
 
 
 Du er her: Billig-forsikring - Forsikring Billig-forsikring - - Hvad er Billig-forsikring en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.