|
|
|
|
|
|
|
|
Lån  


 
Annonce:

Forsikring er en forretning eller erhverv, hvor kan køber sikkerhed eller beskyttelse inden for alle tænkelige risiko-områder.

Man kan forsikre sit liv, helbred, ejendom, indbo, bil og alt, hvar man i øvrigt har kært. Der er næsten ingen grænser for de objekter, der kan forsikres for en pris eller forsikringspræmie.

Den danske stat er selvforsikrende, dvs. enhver skade som rammer den offentlige sektor betales af de offentlige kasser. Den danske stat har også i sin velfærdsmodel tegnet forsikring for borgerne i en udstrakt grad. F.eks. er hjælp til helbred næsten gratis, hvor man i andre lande tegner dyre helbredsforsikringer. Et andet område er lovpligtige forsikringer, især ansvarsforsikringer.

Man kan tegne tillægsforsikringer - som går udover det, staten finder rimeligt at dække f.eks. inden for sundhedssektoren.

Forsikringsselskaber føre nøje statistik over hændelser, der vedrører deres forretning . En aktuar er så i stand til at beregne risikoen for en hændelse, hvorefter der kan beregnes en præmie. Somme tider kan det dog gå galt for et forsikringsselskab, hvis en vejr eller vind er til det. I så fald kan et forsikringsselskab tegne forsikring hos andre selskaber i form af genforsikring.


»
Få online selvbetjeningsrabat og spar op til 500 kr. pr. forsikring. Klik her

Ulykkesforsikring
En ulykkesforsikring er en forsikring, der dækker følger af ulykkestilfælde, der ved kørselsuheld rammer de sikrede (fører og/eller passagerer), som befinder sig i det forsikrede motorkøretøj..... læs mere fra menuen


Kategorier på sider:

Force majeure Forsikringsbevis Hvad er en forsikring1111 Forsikringspolice Forsikringstilbud Undgå tyveri Bilforsikring Forsikringspræmie Forsikringsselskab Ansvarsforsikring Gode råd om bilforsikring Forsikring Børneulykkes forsikring Ankenævnet for Forsikring Gode råd om ulykkesforsikring Gode råd om forsikring Forsikringstager Elitebilist Dækning Rejseforsikring Selvrisiko Arbejdsskade forsikring Friskade Tilbud på forsikring Alarmanlæg Ved tyveri Ulykkesforsikring Alarmer giver rabat på forsikringen Forsikringssum Familieulykkes forsikring Rejseforsikringer Dobbeltforsikring Livsforsikring
 
 
 Du er her: Billig-forsikring - Forsikring Billig-forsikring - - Hvad er Billig-forsikring en et   

Der tages intet ansvar for oplysningerne på denne side. Siden kan kun betragtes som vejledende.